Davet

Değerli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ailesi,

Bildiğiniz gibi her yıl kış aylarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin güncel ve önemli konularından birini daha detaylı işlemek, birbirimizle olan bilgi ve dostluk alışverişini arttırmak ve tabii ki kış sporları da yapabilmek adına kış sempozyumlarımızı yapmaktayız. Amacımız değişik konuları derinlemesine işlerken aynı zamanda yurdumuzun farklı kış sporu merkezlerini de tanımaktır. Bu sene sempozyumu Isparta - Davraz'da yapmaya karar verdik.

Bu yılki konumuz “Yüz ve Boyun Hakkında Herşey” olarak seçildi. Bu konuyu her yönüyle tartışmayı ve aynı zamanda birlikte kış sporları yapıp, arta kalan zamanlarda da konunun başka boyutlarını eğlenceli şekilde masaya yatırmayı planlıyoruz. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar, işbirliği içerisinde çalıştığımız farklı disiplinlerden uzman arkadaşlarımız, asistanlarımız ve branşımızla ilgili sağlık sektör temsilcileri büyük Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Camiası olarak bir araya geleceğiz, özlem gidereceğiz, bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacağız.

Toplantılarımız her yıl olduğu gibi gene sabah ve akşam oturumları şeklinde yapılacaktır. Böylece herkes gönül rahatlığı ile bilimsel etkinlikleri takip ederken aynı zamanda da, sosyal ve sportif etkinliklerden de azami yararlanılabilecektir. Tabii ki geleneksel hale gelmiş olan zengin sosyal içeriğin de unutulmayacağını hatırlatmak isteriz.

Sizden takviminize 2-5 Mart 2017 tarihlerini “Sirene Davras Otel’de Kış Sempozyumu” olarak kaydetmenizi ve Organizasyon Sekreteryası ile iletişime geçip yerlerinizi ayırtmanızı rica ediyoruz.

Kış Sempozyumumuzda, Isparta Davraz’da buluşmak dileği ile...

Saygılarımla

Prof. Dr. Akın Yücel
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı